Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger. Skabt af jobsearch.dk

Introduktionslæge søges til Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, ambulatoriet i Vejle

Læge i Sydjylland

Speciale: Børne-og ungdomspsykiatri

Afdeling tilbyder mulighed for en bred introduktion til det Børne- og ungdomspsykiatriske speciale. Børne- og ungdomspsykiatrien er fortrinsvis et ambulant speciale. Afdelingen varetager udredning- og behandling af de 3-19-årige med psykiske lidelser og sygdomme i Sydjylland.

Der er gode muligheder for at opnå ansættelse i hoveduddannelsesstilling med basis i Vejleambulatoriet i forlængelse af introduktionsstilling.

Vi arbejder teambaseret, tværfagligt og har en helhedsorienteret tilgang til børn og unge med psykiske lidelser og deres familier. Du vil derfor komme til at samarbejde med såvel andre sygehusafdelinger, socialforvaltninger, skoler, pædagogisk-psykologiske rådgivninger, praktiserende læger samt dag- og døgninstitutioner.

Det Børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorium Vejle ligger i det nybyggede psykiatrisygehus ved siden af somatikken. Optageområdet er Vejle, Fredericia og Kolding kommuner.

Afdelingen fusionerede den 1. januar 2017 og er fordelt på tre matrikler i Aabenraa, Vejle, Esbjerg, med ambulante funktioner på alle matrikler og sengeafsnit i Aabenraa og Esbjerg. Afdelingens børnepsykiatriske dagafsnit ligger i tilknytning til ambulatoriet i Aabenraa. I februar 2017 flyttede ambulatoriet fra Kolding til nye lokaler i Vejle.

Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en ledende overlæge og en oversygeple...

Vil du udbyde lægestillinger?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.