Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger.

Klinisk overlæge, Center for spiseforstyrrelser, klinik

Læge på Midt-og Vestsjælland

Ved afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Center for Spiseforstyrrelser, klinik i Roskilde, er en stilling som klinisk overlæge ledig. Stillingen er på 37 timer pr. uge og til besættelse 1. maj 2021 eller snarest mulig.

Kompetencer

Stillingen kan søges af speciallæge i enten børne- og ungdomspsykiatri eller voksenpsykiatri med nedenstående kvalifikationer:

  • Medicinsk ekspertise

Speciallægeanerkendelse, gerne suppleret med psykoterapeutisk videreuddannelse

  • Kommunikation

Erfaring og uddannelse inden for kommunikation. Det vil være en fordel, hvis ansøgeren kan indgå som klinisk lektor

  • Ledelse/administration

Det er ønskeligt, at ansøgeren kan indgå i administrative samarbejdsfora

  • Sundhedsfremme

Pædagogisk indsigt og viden som kan indgå i forældreundervisning m.v.

  • Akademiker

Det vil være ønskeligt, hvis ansøgeren har forskningsmæssig erfaring eller interesse

  • Professionel

Kan arbejde selvstændigt herunder administrere egne ressourcer afbalanceret med de fordringer, der er af behandlingsmæssig, etisk og juridisk art.

Center for Spiseforstyrrelser

Center for Spiseforstyrrelser består af en klinik og døgnafsnit U2. Klinikken har et tæt s...