Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger.

Ledende overlæge, Reumatologisk Afdeling og terapiafsnit, Sjællands Universitetshospital

Læge på Midt-og Vestsjælland

Ledende overlæge, Reumatologisk Afdeling og terapiafsnit, Sjællands Universitetshospital

Har du ledelsesambitioner og vil du være med til at videreudvikle det reumatologiske speciale i Region Sjælland?
Reumatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital (SUH) søger ny ledende overlæge. En stilling, hvorfra du vil få stor indflydelse på udviklingen af specialet lokalt på SUH såvel som regionalt i Region Sjælland.

Vi søger en erfaren, dynamisk og udviklingsorienteret ledende overlæge, som sammen med den ledende overterapeut kan føre afdelingen frem mod det nye universitetshospital, som bliver bygget rundt omkring os i Køge.

Sjællands Universitetshospital er på en spændende rejse, og du bliver som ledende overlæge en vigtig del af rejsen. Vi bygger et nyt universitetshospital i Køge, som forventes at stå færdigt i 2025. Det bliver et hospital, hvor den mest moderne hospitalsteknologi bringes i anvendelse til gavn for hospitalets patienter og ansatte. Et hospital, der rummer Region Sjællands specialiserede behandlinger, og hvor undervisning og forskning er en naturlig og integreret del af hospitalets drift.
Vores målsætning er at være universitetshospitalet for de brede folkesygdomme, hvor Patienten er Alt og visionen er Suveræn Kvalitet med maksimal inddragelse af patienten i eget forløb.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på http://www.regionsjaelland.dk/suh

Om ...