Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger.

Ledende overlæge til Klinisk Biokemisk Afdeling, Holbæk Sygehus

Læge på Midt-og Vestsjælland

Vil du lede en velfungerende Klinisk Biokemisk Afdeling med tæt kontakt til klinikken på Holbæk Sygehus? Og vil du sammen med den ledende overbioanalytiker stå i spidsen for den fortsatte udvikling både fagligt og organisatorisk?

Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er et af fire akut sygehuse i Region Sjælland. Vores ambition er, at Holbæk Sygehus skal opleves som et patientvenligt, ambitiøst og veldrevet sygehus i konstant udvikling. Samtidig spørger vi os selv, om ”det gavner patienten”. Det gør vi, fordi målet er, at vores patienter modtager den bedst mulige behandling og oplever fleksibilitet og indflydelse i et stadigt mere nært og digitalt sundhedsvæsen. Holbæk Sygehus skal i gang med at udarbejde en ny generalplan for sygehuset. Det betyder, at sygehuset de kommende år står over for en spændende udvikling og omfattende nybyggeri.

Klinisk Biokemisk Afdeling på Holbæk Sygehus

Afdelingen servicerer de kliniske afdelinger på Holbæk Sygehus med prøvetagning og analysesvar og har derudover en betydelig ambulant prøvetagningsaktivitet ca. 2.000 patienter dagligt fordelt på tre adresser (Holbæk Sygehus, Kalundborg Sundheds- og Akuthus samt Sundhedscenter Odsherred). Afdelingen servicerer desuden ca. 50 lægepraksis samt alle speciallæger i området.

Laboratoriet på Klinisk Biokemisk Afdeling har en samlet medarbejderstab på ca. 85 ansatte og producerer ca. fem millioner analysesvar årligt. Afd...