Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger.

Reservelæger søges til Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus #Pladstildig

Læge på Midt-og Vestsjælland

Vi har helt ekstraordinært fået mulighed for at tilbyde ansættelse til 2-3 nye kollegaer i uklassificerede stillinger som reservelæge.

Så er du lægen der ønsker at stifte bekendtskab med intern medicin i et kortere eller længere forløb? – så læs endelig videre, for én af landets største intern medicinske afdelinger giver dig denne mulighed.

Vi tilbyder

  • Sengeafsnit med patienter fra seks intern medicinske specialer (reumatologi, kardiologi, nefrologi, gastroenterologi, endokrinologi og geriatri) i én og samme afdeling

I Medicinsk Afdeling vægter vi et godt uddannelsesmiljø, og har ved alle morgenkonferencer faglige indlæg. Du kan få en uddannelsesdag hver måned til at tilegne dig de kompetencer du har særlig interesse for.

Som reservelæge i vores afdeling fungerer man som forvagt. I dagtid er man tilknyttet et eller flere specialeafsnit, hvor man også får tildelt en kliniske vejleder. Vi vil gøre meget for at opfylde dine ønsker.

Vagtarbejdet består primært af tilsyn med indlagte patienter. Akutafdelingen på Holbæk Sygehus har selvstændig lægebemanding, og skriver den primære journal, fraset patienter som indlægges i de kardiologiske afsnit.

I starten af din ansættelse vil der være følgevagter, som introducerer dig til opgaven, og ved nattevagter er der en bagvagt i tilkaldevagt og en senvagt til kl. 21.

Vagtarbejdet er spændende og udfordrende, og man vil møde næ...