Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger.

Reservelæge i introduktionsstilling, Ungdomspsykiatrisk afsnit U1, Roskilde

Læge på Midt-og Vestsjælland

Ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Sjælland er en étårig stilling som reservelæge i introduktionsstilling ledig fra den 1. juni 2021 eller efter nærmere aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge og er placeret i Ungdomspsykiatrisk afsnit U1 i Roskilde.

Stillingsnr. 3800420-52-i-03

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland

Børne- og ungdomspsykiatrien varetager behandlingen af børn og unge i aldersgruppen 0-17 år.

Undersøgelse og behandling finder sted ud fra såvel en biologisk, psykologisk og socialpsykiatrisk tilgang og foregår i et tværfagligt samarbejde, hvor du vil indgå med din lægefaglige viden. I det tværfaglige samarbejde vil der være lægefaglig supervision af dine funktioner. Du får fast vejleder og regelmæssige vejledningssamtaler.

Introduktionsstilling

Den 1-årige introduktionsstilling er placeret i ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 i Roskilde. U1 har en velfungerende gruppe af læger og psykologer, og der er stort fokus på et trygt læringsmiljø med vejledning og mulighed for daglig sparring.

I foråret gennemfører vi en omorganisering og opnormering af U1, med det formål at skabe mere nærhed, øget behandlingseffekt og specialiseret faglighed.

Afsnittet har i dag 20 sengepladser, og modtager patienter i såvel akutte som elektive forløb. Efter forårets omstrukturering kommer U1 til at bestå af U1 alment afsnit med 8 senge, samt U1 inte...