Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger.

Overlæge til Distriktspsykiatrien, Psykiatrien i Slagelse

Læge på Midt-og Vestsjælland

Kunne du tænke dig at arbejde i Slagelse psykiatri?

En psykiatri med visioner, men synes du der er for langt, så er der nu mulighed for op til 2 hjemmearbejdsdage.

Vi tilbyder:

  • Gode kollegaer
  • Indflydelse på eget arbejde
  • Fleksible arbejdstider
  • God løn
  • Gode muligheder for at deltage i forskning
  • Arbejde i OPUS , i affektivt team eller almindeligt FACT team

DistriktsPsykiatrien SYD betjener kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse. Derudover er der tilknyttet 2 regionsfunktioner, affektive tilstande og Oligofreni.

Du vil indgå i et team som er i gang med at lære at arbejde efter FACT principper, vi udvider med flere psykologer og socialrådgivere.

Hvad står vi for?

Vi er en moderne psykiatriorganisation, der har ambitioner om høj faglig kvalitet og sammenhængende patientforløb. Her er plads til god faglig drøftelse.

Vi synes selv, vi tilbyder et spændende job, og vi håber, du vil være med sammen med teamet i distriktspsykiatrien til at give patienterne en god behandling.

Vi lægger vægt på en kultur præget af dialog og respekt.

Vi arbejder med udviklingen af en recoveryorienteret psykiatri med brugerinddragelse på alle niveauer og sammenhæng i all...