Læge-stillinger.dk

Find lægestillinger.

Reservelæge i introduktionsstilling, Center for spiseforstyrrelser, klinik, Roskilde

Læge på Midt-og Vestsjælland

Ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Sjælland, er en 1-årig stilling som reservelæge i introduktionsstilling ledig til besættelse den 1. maj 2021 eller efter nærmere aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge og er placeret i Klinik for spiseforstyrrelser, en del af Center for Spiseforstyrrelser, Roskilde.

Interesserede læger med kendskab til behandling af spiseforstyrrelser, men som ikke har behov for en introduktionsstilling, opfordres til at kontakte ledende overlæge Jesper Pedersen eller overlæge Susanne Vinkel Koch for nærmere drøftelse.

Stillingsnr. 3800420-52-i-01.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland

Børne- og ungdomspsykiatrien varetager behandlingen af børn og unge i aldersgruppen 0-17 år.

Undersøgelse og behandling finder sted ud fra såvel en biologisk, psykologisk og socialpsykiatrisk tilgang og foregår i et tværfagligt samarbejde, hvor du vil indgå med din lægefaglige viden. I det tværfaglige samarbejde vil der være lægefaglig supervision af dine funktioner.

Introduktionsstilling

Introduktionsstillingen er som udgangspunkt placeret i Klinik for spiseforstyrrelser, men der vil være mulighed for at skifte afsnit efter et halvt år, såfremt det ønskes. Du får fast vejleder og regelmæssige vejledningssamtaler. Du tilbydes børne- og ungdomspsykiatrisk introduktionskursus, og der vil være mulighed for at deltage i et psykoterapeutisk grundkurs...